สิ่งที่ต้องเตรียม

ก็คือ กระดาษ รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

(ใช้กระดาษ A4 พับแล้วตัดส่วนที่เกินมาก็ได้ ) จากนั้นก็ดูตามรูปเลยจ้า

 


origami box

origami boxorigami box tutorial

 

 

 

 

Thx :  http://showoff.yenta4.com/forum/topic/319664

 

 

Comment

Comment:

Tweet

double wink

#70 By (171.100.233.127|171.100.233.127) on 2015-09-02 17:42

Thank you.
big smile

#69 By (1.10.214.22|1.10.214.22) on 2015-06-30 07:08

There's a lot of interesting info here! I'm very grateful for the post! Any time you need qualified academic assistance, you are welcome to contact this essay writing service!

#68 By Miranda (176.8.163.224|176.8.163.224) on 2015-03-01 21:09

#67 By (12.36.189.100|148.251.91.38, 12.36.189.100) on 2014-08-28 15:20

#66 By (179.184.70.7|178.63.0.194, 179.184.70.7) on 2014-06-23 16:46

Great site. By the way, students can buy essays written from scratch here.